Refundering av billetter

Refundering av billetter

Kjøpte billetter refunderes i utgangspunktet ikke!

Ved avlysning av kino og arrangement blir billetter som er kjøpt over nett automatisk refundert til den konto du benyttet ved kjøp.

Billetter som er kjøpt manuellt på avlyste forestillinger i Kino-kiosken eller på Servicetorget, bes refundert ved å sende epost til: Hege.holmen@kongsvinger.kommune.no

Rådhus-Teatret refunderer ikke kinobilletter kjøpt ved andre kinoer.

NB: UTSATTE arrangement refunderes i utgangspunktet ikke. Billettene til disse arrangementene kan brukes på ny dato.