kino

Kinoprogram
Normalt settes kinoprogrammet opp for 1uke av gangen. Dette gjør vi for til enhver tid å ha tilgang på de nyeste og beste filmene.

Kinobilletter – ordinær pris (fra 01.01.2023):
Voksne: 135,-
Honnør/student: 120,-

Barn: 100,-

Aldersgrenser
6 år - tillatt for alle barn sammen med voksne
9 år - barn ned til 6 år sammen med voksne
12 år - barn ned til 9 år sammen med voksne
15 år - unge ned til 12 år sammen med voksne
18 år - absolutt aldersgrense. Ingen personer under 18 år har adgang

Aldersgrensene på kino settes av Statens Medietilsyn, etter lovverk vedtatt av Stortinget.

Kunden har selv ansvar for å sjekke at en selv, og evt. andre en kjøper billetter for, oppfyller krav til fylt alder, som fastsatt av myndighetene. Forsøk på å omgå aldersbestemmelsene medfører avvisning, og kjøpte billetter refunderes ikke.

Du må være forberedt på å vise legitimasjon ved kjøp av billetter og ved inngang til salen.

Aldersgrensene som settes av Medietilsynet innebærer ingen anbefaling om hvem filmen passer for. En film som bare voksne vil ha utbytte av kan få aldersgrense 6 år, eller bli tillatt for alle, dersom Medietilsynet finner at barn ikke vil ta skade av å se filmen.


Ledsagerregelen:
Merk at for aldersgrensene 9, 12 og 15 år kan barn inntil 3 år yngre enn den vedtatte aldersgrensen se filmen sammen med en foresatt over 18 år. For aldersgrensen 6 år kan alle barn være med voksne. Den som følger barna må selv være tilstede sammen med barna under forestillingen. Det er altså ikke tilstrekkelig å følge barna til kinoen.

Kinoene har ikke myndighet til å gi dispensasjoner fra aldersgrensene.

Med voksen menes foresatt eller annen myndig person i foresattes sted.
Les mer om aldersgrenser på www.medietilsynet.no