Kongsvinger og omegn filmklubb

Bilde av Kongsvinger

Kongsvinger og omegn filmklubb skal:

  • fremme interessen for film som kunstart og som opplysnings- og underholdningsmedium
  • bruke film som et historisk og kulturhistorisk hjelpemiddel
  • fremme studiet av filmkunnskap, dvs. vurdering og forståelse av film og filmens funksjon i samfunnet. Dette søkes nådd ved å arrangere filmforestillinger i forbindelse med foredrag, diskusjoner, studieringer og trykt materiell.

Følg oss på facebook.